Cartref | Home

Croeso i wefan Côrdydd, un o gorau cymysg gorau Cymru, ac enillwyr teitl Côr yr ?yl Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2012 a 2013.

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un o’r rhai prysuraf yn hanes y côr gyda chyngerdd mawreddog yn Eglwys y Tabernacl, Caerdydd – rhan o’n paratoadau cyn teithio i Efrog Newydd ddiwedd mis Mawrth.

Fe deithiodd y côr ar draws y d?r i Efrog Newydd ar y cyd gyda’n llywydd anrhydeddus, a’r cyfansoddwr byd enwog, Paul Mealor, er mwyn cynnal cyngerdd arbennig yn Neuadd Carnegie gyda’r delynores amryddawn, Gwenllian Ll?r. Yn ogystal â’r cyngerdd, gwahoddwyd y côr i fod yn rhan o Gymanfa Ganu Eglwys y Cymry, Efrog Newydd, oedd yn bleser cael bod yn rhan ohonni.

Yn ystod y flwyddyn, bu Cordydd hefyd yn llwyddiannus wrth gystadlu yng Ngwyl Fawr Aberteifi, gan ennill cystadleuaeth y corau cymysg, a Chôr yr W?l, ynghyd â dod yn fuddugol yng nghystadleuaeth corau cymysg rhwng 20 a 45 mewn nifer Eisteddfod Sir Gâr yn Llanelli.

Wrth gwrs, mae’r côr wedi mwynhau perfformio ar gwahanol lwyfannau ar draws y wlad, gan berfformio hefyd ar gyfres ‘Llwyfan’ i S4C. Ry’n ni nawr yn brysur yn cynllunio blwyddyn gyffrous arall o berfformio, cystadlu a mwynhau.

Dewiswch un o’r dolenni uchod i ddarganfod mwy am y côr, neu dilynwch ni ar Twitter @cordydd am y newyddion diweddaraf.

 

Welcome to the website of Côrdydd, Wales’ premier mixed voice choir, and winners of the prestigious Choir of the Festival prize at the National Eisteddfod in 2012 and 2013.

The last year has been one of the busiest in the choir’s history with a grand concert at Y Tabernacl Church, Cardiff – part of our preparations before travelling to New York City end of March.

The choir travelled across the pond to New York, along with our honorary president and world renowned composer, Paul Mealor, in order to hold a concert at the city’s Carnegie Hall, together with the talented harpist, Gwenllian Ll?r. As well as the concert, we were also invited to be part of the Welsh Congregation of New York’s Cymanfa Ganu, of which it was a pleasure to be a part of.

Throughout the year, Cordydd were also successful whilst competing at Gwyl Fawr Aberteifi (Cardigan), winning the mixed choir competition, as well as taking the title of Choir of the Festival. The choir also won the mixed choir, between 20 and 45 in number at the Carmarthenshire National Eisteddfod in Llanelli.

Naturally, the choir have enjoyed performing at venues across the country, whilst also appearing on S4C’s ‘Llwyfan’ series. We’re now busy planning the year ahead which will hold many exciting things, I’m sure.

If you’d like to find out some more about the choir and these events choose from the tabs above or follow us on Twitter @cordydd for the latest news.