Cysylltu | Contact

Cynhelir ymarferion am 7:30yh bob Nos Iau yng Nghapel Salem, Treganna.

Croeso i aelodau newydd.

Am wybodaeth pellach ynglyn ag aelodaeth a threfnu cyngherddau cysylltwch â:

cordydd1@gmail.com

 

Rehearsals are held at 7:30pm every Thursday in Salem Chapel, Canton.

New members are welcome.

For more information about membership and bookings contact:

cordydd1@gmail.com