Cysylltu | Get in touch

Mae croeso cynnes i aelodau newydd.

Cynhelir ymarferion yng Nghapel Salem,  Market Street, Treganna, Caerdydd bob nos Iau am 7.30yh.

Os hoffechrhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar:

Dilynwch ni ar Twitter a Facebook am y newyddion diweddaraf.

We welcome new members.

We rehearse at Capel Salem,  Market Street, Canton, Cardiff (just around the corner from Chapter) every Thursday night at 7.30pm.

If you’d like more information, get in touch with us:

Follow us on Twitter & Facebook for the latest news and updates.