Digwyddiadau | Events

hAF O gYSTADLU 700

 

 

 

 

Cyngerdd Mawrth_final

—————-

Côrdydd yn cyflwyno Cyngerdd Nadolig yng Nghapel Salem, Treganna, Nos Iau 19eg o Rhagfyr am 7:30yh.

Côrdydd present a Christmas Concert in Salem Chapel, Canton, Thursday 19th of December at 7:30pm.

Tocynnau yn £6 wrth aelodau’r côr neu ar y drws.

Tickets are £6 from choir members or on the door.

Nadolig_Poster_v2

—————-

Côrdydd yn perfformio gyda Morten Lauridsen a Paul Mealor – nos Llun 4ydd o Fawrth 2013 (Tyddewi) a nos Fawrth y 5ed o Fawrth 2013 (Llandaf)

Profiad corawl bythgofiadwy na ddylid ei golli! Byddwch yn rhan o wledd unigryw, gyda dau gawr corawl yn cydweithio gyda Chôrdydd. Bydd Morten Lauridsen, y cyfansoddwr toreithiog a byd-enwog yn ymweld a Chymru am y tro cyntaf erioed, a hynny fel rhan o ddathliadau ei benblwydd yn 70 oed.  Fel rhan o’r dathliadau, bydd Côrdydd yn cynnal dau gyngerdd yn ei bresenoldeb ef, a’r cyfansoddwr Brenhinol a phoblogaidd, Paul Mealor. Dewch i dystio profiad na welwyd o’i fath erioed o’r blaen yng Nghymru – Eglwys Gadeiriol Tyddewi ar Fawrth 4ydd, ac Egwlys Gadeiriol Llandaf ar Fawrth 5ed.

Am fwy o fanylion, cysylltwch a cordydd1@gmail.com / 07793742459 /aelod o Gôrdydd

posterTocynnau / Tickets: £10; Gostyngiadau / Concessions: £8