Cymdeithasu | Socialising

Ymaelodwch â’r côr a dewch am ddiod cymdeithasol ar ôl yr ymarfer ar nosweithiau Iau!

Join the choir and come for a social drink after rehearsals on Thursday nights!