CD Côrdydd

Bydd y recordiad hwn, sy’n cael ei lansio ym mis Ebrill, yn ddetholiad amrywiol o rai o ffefrynnau Côrdydd ar hyd y blynyddoedd, ac yn adlewyrchiad o ddatblygiad y côr a chymdeithas arbennig o ffrindiau dros y ddwy flynedd ar bymtheg ddiwethaf.

This latest CD, which will be launched in April,  is a selection of some of Côrdydd’s favourite songs over the years, and a reflection of the choir’s development, and of a special community of friends over the past seventeen years.

Caerdydd \ Cardiff
Cyngerdd Lansio CD Côrdydd gyda Chôr Ieuenctid Môn
Sadwrn 28 Ebrill \ Saturday 28 April – 7pm
St. John’s the Baptist, Yr Ais / Hayes
Tocynnau \ Tickets – cordydd.eventbrite.co.uk

Caernarfon
Cyngerdd Côrdydd gyda Chôr Glanaethwy
Sadwrn 23 Mehefin \ Saturday 23 June – 7pm
Galeri, Caernarfon
Tocynnau \ Tickets – Gwefan Galeri